About
Us

PRO skills

SWR Engineering & Supply

บริษัท เอสดับบลิวอาร์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอสดับบลิวอาร์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่าย เครื่องสูบน้ำ สำหรับงานอุตสาหกรรม งานระบบน้ำเสีย งานกรมชลประทาน งานระบบดับเพลิง งานสูบจ่ายเคมี และยังมี เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุปกรณ์เกียวกับระบบไอน้ำ พัดลมระบายอากาศ มอเตอร์ และ วาล์ว. ในด้านงานบริการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ เรารับประกอบเครื่องสูบน้ำ พร้อมปรับตั้ง Alignment และออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ. นอกเหนือจากงานเครื่องสูบน้ำ เรายังรับเหมางาน OVERHAUL เครื่องจักร งานติดตั้งเครื่องจักร อีกด้วย. ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าชีวมวล งานกรมชลประทาน ฯลฯ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ บริการด้วยความจริงใจ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ทำงานด้วยความรับผิดชอบ สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามที่กำหนด พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน และการดูแลเครื่องจักรที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และฝ่ายบริการลูกค้า คอยดูแลและให้คำแนะนำ

Back to top