Chemical Pump

Chemical Pump

"มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ"
ผลงานที่ผ่านมา : ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มสูบน้ำยาเคมี ปั๊มสูบเคมีแบบดูดด้วยตัวเอง(Self-Priming) ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบแนวตั้ง เครื่องกรองเคมี

SEKO
KUANG PAO
MUKO
Back to top