Fire Pump ปั๊มน้ำดับเพลิง

Fire Pump ปั๊มน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ราคาถูก

"มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ"
ผลงานที่ผ่านมา : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ,ปั๊มน้ำดับเพลิง

ปั๊มน้ำดับเพลิง คืออะไร

คำตอบคือเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อสถานที่ที่อยากให้มีความปลอดภัยจากไฟไหม้ดังเช่นว่า แหล่งชุมชน ห้าง อาคารสูง แล้วก็หน่วยงานรัฐบาลต่างๆเป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะสมกับงานทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ รวมทั้งการควบคุมการทำงานได้ทั้งยังแบบ MANUALรวมทั้ง AUTOMATIC การจัดชนิดและประเภท เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง มี 2 จำพวก 1. แบบนอน (Horizontal) 2. แบบตั้ง (Vertical)

ซึ่งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จำเป็นจะต้องนึกถึงระดับน้ำเริ่มที่ใช้เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ดูดและก็จ่ายออกไปยังระบบท่อดับไฟ ส่วนชนิดของระบบต้นกำลังของเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงมี 2 จำพวก
1. แบบเครื่องยนต์กลไกน้ำมันดีเซล 2. แบบมอเตอร์กระแสไฟฟ้า
โดยระบบทั้งสองชนิดสามารถใช้กับเครื่องปั๊มน้ำดับไฟทั้งยังแบบนอนและก็ตั้งซึ่งรูปร่างของเครื่องปั๊มน้ำดับไฟทั้งสองชนิดจะมีลักษณะตามนี้

1.ปั๊มน้ำดับเพลิงแบบตั้ง (Vertical) 2.ปั๊มน้ำดับเพลิงแบบนอน 3.ปั๊มน้ำดับเพลิงแบบนอน ( Horizon )

ส่วนประกอบระบบของปั๊มน้ำดับเพลิง

เครื่องมือประกอบของระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ควรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่วางแบบรวมทั้งผลิตเพื่อใช้กับเครื่องปั๊มน้ำดับไฟเพียงแค่นั้น โดยเครื่องมือต่างๆพวกนี้ควรต้องได้รับการยืนยันการทดลอง

ตามมาตรฐานสากลแค่นั้นเครื่องมือหลักของระบบเครื่องปั๊มน้ำดับไฟมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ เป็น

1. เครื่องใช้ไม้สอยระบายลมอัตโนมัติสำหรับเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 12.7 มม.
2. วาล์วลดแรงกดดัน (Pressure Relief Valve) เพื่อคุ้มครองป้องกันแรงกดดันเกินที่ผู้ส่ง (Discharge) ของเครื่องปั๊มน้ำดับไฟ
3. เครื่องวัดแรงกดดัน ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมิเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 มม. (3 ½ นิ้ว)พร้อมวาล์วปิดเปิดขนาด 6.25 มม. (1/4 นิ้ว)
4. วาล์วปิด-เปิดควรเป็นวาล์วซึ่งสามารถมองเห็นการปิด-เปิดได้ด้วยตาเปล่า ดังเช่นวาล์ว OS&Yวาล์วปีกผีเสื้อ ฯลฯ
5. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดับเพลิงเพื่อใช้สำหรับการตรวจทานแล้วก็ทดลองเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
6. ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับไฟต้องมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุมสั่งงานเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงรวมทั้งจึงควรถูกวางแบบเพื่อใช้สำหรับในการควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงเพียงแค่นั้น

โดยเหตุนี้เมื่อมีการจัดตั้งระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเมื่อแหล่งชุมชน ห้าง อาคารสูง

และก็หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ขึ้นมาจะสามารถช่วยคุ้มครองไม่ให้ไฟรวมทั้งควันแผ่ขยายออกไปยังพื้นที่

หรือห้องใกล้เคียงทำให้ไฟอยู่ข้างในพื้นที่ที่จำกัดและก็เมื่อเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับ

 

 

 

 

BOSSUMPUMP
ปั๊มน้ำดับเพลิง
EAST PUMP
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ปั๊มน้ำดับเพลิง ราคา
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ราคา
MUKO
fire pump