Overhaul

งาน โอเวอร์ฮอล Overhaul


โอเวอร์ฮอล ภาษาอังกฤษ คือ Overhaul คือ การปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค อุปกรณ์กลประเภทเครื่องจักรทั้งหลายในธุรกิจอุตสาหกรรม เราจะเกิดข้อสงสัยใช่มั้ยว่าจะทำการโอเวอร์ฮอล(Overhaul)จะทำไปเพื่ออะไร คำตอบคือเมื่อเครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งปั๊มน้ำ ปั๊มลม โบลเวอร์ เกียร์โรงงาน หรือมอเตอร์เกียร์ เครื่องจักรในโรงงานทั้งหลายมีการใช้งานไปหลายปี เครื่องจักรเหล่านั้นย่อมมีความเสื่อมในตัวเอง ทำให้การทำงานจากเดิมทำได้100% ลดลงมาเหลือ50-80% ย่อมส่งผลถึงผลผลิตในโรงงานนั้นๆ หากจะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ย่อม ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก การโอเวอร์ฮอล จึงเข้ามา มีบทบาทช่วยให้ประหยัดงบประมาณซื้อเครื่องจักรใหม่ และยังคืนประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ ให้กลับมามีประสิทธิภาพของการทำงาน ได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมหากมีการดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขโดยทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญงานOverhaulโดยตรง

บริษัทเรามีบริการงานโอเวอร์ฮอล(Overhaul)เครื่องจักรกลในการบำรุงรักษา บริษัทจัดให้มีงาน SERVICE เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับอุปกรณ์หมุน, การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่อง, งานตรวจสอบสำหรับการยกเครื่องอุปกรณ์, งานติดตั้ง, งานซ่อมและงานดัดแปลง เช่นงาน Centriugal Pump Centrifugal Compressor ,Gear box Cyclo‐DriveCentrifuge ,Ceantrifuge Fan Blower, Root Blower,Reciprocation Compressor Rotary Vacuum Filter Screw Conveyor,Extruder,Gear Pump, Mechanical Seal เป็นต้นโดยมีผู้ชำนาญการทางด้านวิศวกรรมโดยมืออาชีพ

Overhaul Blower Service

 • Overhaul Blower
 • Vibratiob cheek and Vibration analyze
 • Air Flow capacity Check
 • Shaft and Belt laser alignment
 • Field balance
 • Trouble shoot
 • Remove and installation
 • Install the Fan Blower and Spiral duct
Overhaul
Overhaul Blower

Overhaul Gearbox Cooling fan Service

Overhaul Water Pump Services

 • Overhaul PUMP
 • Cleaning Equipment Pump
 • Change Mechanical seal
 • Remove and installation
 • Vibration cheek and Vibration analyze
 • Shaft and Belt laser alignment
โอเวอร์ฮอล

WE ARE PROFESSIONAL OVERHAUL SERVICE

บริษัทเราบริการงานโอเวอร์ฮอล(Overhaul)เครื่องจักรกล การบำรุงรักษา บริษัทจัดให้มีงาน SERVICE เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับอุปกรณ์หมุน, การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่อง, งานตรวจสอบสำหรับการยกเครื่องอุปกรณ์, งานติดตั้ง, งานซ่อมและงานดัดแปลง